ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσων του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.mesogitis.gr) έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία. Η να ενημερώσετε τηλεφωνικά την έκθεση να προχωρήσει σε ακύρωση παραγγελίας.


Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος


Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες, επιβεβαιώνοντας την ανυπαρξία εξωτερικών και αισθητικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση ελαττώματος ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή των ειδών να το επιστρέψει στο διανομέα και να επικοινωνήσει με την έκθεση εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.


Στην περίπτωση που ο καταναλωτής διαπιστώσει ελαττωματικό μέρος προϊόντος κατά την αποσυσκευασία των ειδών στο χώρο του, οφείλει να επικοινωνήσει με την έκθεση να μη προχωρήσει στη συναρμολόγηση του εάν φέρει εσωτερικά χτυπήματα ή ελαττώματα ώστε να είναι εφικτή και να καθοριστεί η διαδικασία δρομολόγησης του προβληματικού ανταλλακτικού.


Αξίζει να γνωρίζετε ότι:
- Οι διαστάσεις των στρωμάτων (πλάτος, μήκος, ύψος) ενδέχεται να παρουσιάζουν απόκλιση +1 εκ. από τις προδιαγεγραμμένες. Η απόκλιση αυτή δεν θεωρείται ελάττωμα
- Τα υλικά κατασκευής του στρώματος, λόγω του υψηλού εργονομικού χαρακτήρα τους, ενδέχεται να υποχωρήσουν έως και 2 εκ. κατά τη χρήση τους. Η μεταβολή αυτή είναι εντός των επιτρεπτών ορίων
και 
δεν θεωρείται ελάττωμα.

- Οι χρωματισμοί υφασμάτων και ξύλου ενδέχεται να έχουν ελάχιστη απόκλιση από το δείγμα η τη φωτογραφία η οποία συνήθως οφείλετε στο φωτισμό του χώρου ή σε κάποια μικρή αλλοίωση του δείγματος της έκθεσης.


Η Έκθεση Μεσογίτης Έπιπλο Διακόσμηση, αναλαμβάνει να παραδώσει

τον  Κωδικό  τις διαστάσεις  και τα επιμέρους χαρακτηριστικά που είχε επιλέξει, παραγγείλει  και υπογράψει ο

καταναλωτής και δε φέρει ευθύνη για τυχών αστοχία ή αλλαγή των παραπάνω

από τον καταναλωτή.